ಇತರ ಸೇವೆ ಆಯ್ಕೆ
ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರಿಚರ್ಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರಿಚರ್ಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು :-

 • ಏರ್ಟೆಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿ - 3 ಆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 10 ಅಂಕಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ID ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 • ಬಿಗ್ ಟಿವಿ - 12 ಅಂಕಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ.
 • ಡಿಶ್ ಟಿವಿ - 0 ಅಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 11 ಅಂಕಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ - 11 ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
 • ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ - 10 ಚಂದಾದಾರರ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ.
 • ವೀಡಿಯೋಕಾನ್ D2H - ಗ್ರಾಹಕ ID ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಗ್ರಾಹಕ ID ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ID ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ ನಿಂದ 9212012299 ಅಥವಾ 566777 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ.
ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ರಿಚರ್ಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು :-

 • ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು :-

 • ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.
 • ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.
 • ವ್ಯವಹಾರ ವಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು :-

 • ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ತಪ್ಪು ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.
 • ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.
 • ವ್ಯವಹಾರ ವಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • Amount
 • Talktime
 • validity
 • description
ಮೊಬೈಲ್
Recharge your prepaid and postpaid mobile ...
ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ
ಡಿಟಿಎಚ್
Recharge your prepaid DTH subscription ins...
ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ
ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡ್
Recharge your prepaid DataCard subscriptio...
ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ
Now, pay your bills from the comfort of yo...
ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ